Zu den Inhalten springen

Zakład Diagnostyki Padaczki Przedoperacyjnej

Diagnostyka

Jako pacjent lub rodzic, którego dziecko jest dotknięte chorobą, chcesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich badań diagnostycznych i możliwości terapeutycznych. Istnieje tylko kilka ośrodków leczenia epilepsji, takich jak Szpital Uniwersytecki we Freiburgu, które oferują pełen zakres możliwości diagnostycznych i leczniczych, Rozpoznanie padaczki jest procesem, w którym przeprowadza się kilka badań, których wyniki trzeba nastepnie ze sobą skorelować.

Badanie EEG jest niezbędne w celu zdiagnozowania padaczki. Monitorowanie video-EEG jest również konieczne, aby ocenić możliwości i szanse powodzenia leczenia operacyjnego. Obejmuje to rejestrację fal mózgowych w ciągu 24 godzin. Dodatkowe nagranie video,podczas elektroencefalografii może często sprecyzować diagnozę. Dzięki tej metodzie można zarejestrować typowe dla padaczki zaburzenia świadomości, zdolności poznawczych i rytmu serca  oraz ruchy ciała, a następnie prównać je z zapisem EEG.

W celu długotrwałego monitorowania, elektrody są przymocowane do skóry głowy za pomocą specjalnego kleju. Umożliwia to zapisywanie EEG przez całą dobę. W celu rejestracji  napadu padaczkowego kamera jest skierowana na Ciebie przez cały okres nagrywania. W ten sposób uzyskujemy informacje o przebiegu twoich napadów i związanych z nimi zmianach w EEG. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia napadów, zwykle na czas pobytu zmniejsza się dawki leków. Długoterminowy zapis EEG jest całkowicie bezbolesny dla pacjentów.  Przerwanie przyjmowania leków może jednak spowodować wystąpienie napadu padaczkowego. W takim przypadku zespół Centrum Leczenia Padaczki jest zawsze blisko, żeby Ci pomóc. Nasze centrum ma w sumie siedem miejsc do długoterminowego monitorowania V-EEG, w pięciu salach chorych. Dwie sale są umeblowane jako pokoje rodzinne lub dla matki z dzieckiem, dzięki czemu możesz towarzyszyć swojemu dziecku podczas procesu diagnostycznego.

 

We współpracy z sąsiednią Kliniką Neuroradiologii, wykonujemy obrazowanie mózgu aby zrozumieć możliwe przyczyny napadów padaczkowych. Ze względu na wysoką czułość, badanie rezonansem magnetycznym jest neuroradiologiczną metodą z wyboru w diagnostyce padaczki. Procedura badania nie niesie ze sobą ryzyka dla pacjenta. W przeciwieństwie do tomografii komputerowej, MRI nie wykorzystuje promieni rentgenowskich i możemy uzyskać obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości w 30 minut. Badanie to jest przeprowadzane w Neurocentre Freiburg przy użyciu sprzętu do rezonansu magnetycznego najnowszej generacji. Tam też mogą Państwo uzyskać szczegółowy opis badania i dalsze informacje.

Dla dzieci, w przypadku których występują trudności z wykonaniem MRI, badanie możemy przeprowadzić  w sposób zabawny lub w krótkim znieczuleniu.

Ponieważ ważne jest, aby podczas badania głowa była bardzo stabilna, jeden rodzic może być obecny podczas całego zabiegu i utrzymywać kontakt wzrokowy lub cielesny z dzieckiem. Podczas badania, dziecko może również obejrzeć film za pomocą  specjalnego kasku. W przypadku dzieci w wieku około 6 lat, badanie można często przeprowadzić za pomocą takiego własnie kasku.

Ponadto oferujemy również przygotowanie do badania MRI w zabawny sposób. Dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat i ich rodziców, metoda badania MRI jest wyjaśniana w sposób odpowiedni do wieku. Takie przygotowanie przyczynia się do większej motywacji dzieci i powodzenia przeprowadzenego badania. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W celu pozyskania wiedzy na temat lokalizacji określonych funkcji mózgu (na przykład mowy, ruchu lub wzroku) można wykonać tak zwane „funkcjonalne” badanie MRI. Takie obrazy są uzyskiwane na przykład podczas wykonywania zadań językowych.

SPECT (tomografia emisyjna pojedynczego fotonu) i PET (pozytonowa tomografia emisyjna) to metody obrazowania, wykorzystujące medycynę nuklearną, za pomocą których niektóre funkcje ciała można obrazować poprzez substancje radioaktywne. W obu procedurach podaje się nieznacznie radioaktywną substancję (radiofarmaceutyk). Obrazowanie jest wykonywane specjalnym aparatem, po pewnym okresie oczekiwania.

W diagnostyce padaczki badanie PET umożliwia badanie różnic w metaboliźmie określonych obszarów mózgu. U pacjentów z padaczką aktywność metaboliczna różnych obszarów mózgu zwiększa się podczas napadu, ale zmniejsza się między napadami. Za pomocą badania PET, często można wykryć zaburzenia w mózgu, które nie są widoczne w badaniu MRI. Dzięki temu, przed operacją, obszary mózgu, które są źródłem napadów mogą być zidentyfikowane przez badanie PET. Oba badania są związane z niską ekspozycją na promieniowanie. W zależności od rodzaju badania, udzielamy dalszych informacji, tak aby zminimalizować narażenie na promieniowanie. Substancje znakowane radioaktywnie (izotopy) są po badaniu szybko rozkładane.

W badaniu neuropsychologicznym oceniane są możliwe zaburzenia wyższych funkcji mózgowych (tzw. funkcji poznawczych). Do często badanych zdolności poznawczych należą: uwaga i wydajność pamięci, ale także umiejętności językowe i wizualne, jak również wyższe funkcje umysłowe, takie jak rozwiązywanie problemów i logiczne myślenie. Funkcje te są badane bardziej szczegółowo za pomocą testów w formie pisemnej lub testów komputerowych. W zależności od problemu diagnostycznego, takie badanie może potrwać nawet kilka godzin.

Wasze dobre samopoczucie psychiczne i jakość życia również są dla nas ważne. Są one oceniane za pomocą kwestionariuszy, które stanowią podstawę konsultacji i terapii.

W rzadkich przypadkach przed operacją wykonuje się tak zwany test Wady. W czasie tego testu, obszar mózgu który ma być operowany, jest znieczulany na kilka minut, w czasie których testuje sie np. różne funkcje mowy. Odbywa się to za pomocą leku (barbituranu) podawanego przez cewnik do naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg. Wymagane do tego obrazowanie naczyń krwionośnych nazywa się angiografią; więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć tutaj.

Zakład Diagnostyki Padaczki Przedoperacyjnej

Dyrektor medyczny:
Prof. Dr. Schulze-Bonhage

Breisacher Str. 64
D-79106 Freiburg

Telefon: 0761 270 53660
Telefax: 0761 270 50030
epilepsiezentrum@uniklinik-freiburg.de