Zu den Inhalten springen

Zakład Diagnostyki Padaczki Przedoperacyjnej

Możesz umówić się na wizytę, korzystając z następujących kontaktów:

Umawianie przyjęć na konsultacje w poradniach i do oddziału szpitalnego:
Osoba kontaktowa: Mr.Olaf Gülck
Prosimy dzwonić  codziennie między 8:00 a 15:00
Numer telefonu: 0761/270 - 53790
Faks: 0761/270 - 50240
E-mail: olaf.guelck@uniklinik-freiburg.de

Konsultacje prywatne:
Sekretariat Prof. Schulze-Bonhage
Osoba kontaktowa: Larissa Sperandio
Prosimy dzwonić codziennie między 8:00 a 15:00
Numer telefonu: 0761/270 - 53660
Faks: 0761/270 - 50030
E-Mail: larissa.sperandio@uniklinik-freiburg.de

Konsultacje w poradni neurologicznej dla dzieci:
Centrala - numer telefonu: 0761/270 - 43 520
Od poniedziałku do piątku: od 9:00 do 13:30
Poniedziałek, wtorek, czwartek: od 13:30 do 16:00

Ustalanie terminów przyjęć  do oddziału dziecięcego (Station Wartenberg):
Osoba kontaktowa: pan Olaf Gülck
Proszę dzwonić codziennie między: 8:00 a 15:00
Numer telefonu: 0761/270 - 53790
Faks: 0761/270 - 50240
E-mail: olaf.guelck@uniklinik-freiburg.de

W nagłych przypadkach pediatrycznych, lekarze mogą kontaktować się z centralą kliniki dziecięcej pod numerem telefonu - 0761/270-43000

Po umówieniu się przez telefon prosimy o wcześniejsze przesłanie nam następujących dokumentów:

 • dokumentacje medyczną
 • wyniki wcześniejszych konsultacji medycznych (jeśli to możliwe)
 • aktualne wyniki badań obrazowych - rezonansu magnetycznego (MRI) / tomografii komputerowej (TK) – pliki w wersji cyfrowej /płyty CD (jeśli to możliwe)

W dniu konsultacji rejestracja odbywa się w strefie wejściowej budynku Neurocenter Wymagane są do tego skierowanie i dokument ubezpieczenia. Z punktu rejestracji zostaniesz skierowany do odpowiednich przychodni.

 

Centrum Leczenia Padaczki oferuje kompleksową opiekę we wszystkich sprawach związanych z chorobą. Pierwszy krok pacjentów prowadzi do przychodni. Celem konsultacji w poradni jest leczenie pacjentów z padaczką oraz diagnostyka pacjentów z niejasnymi zaburzeniami przytomności.

W ramach wizyty w poradni wykonuje się badanie EEG i zbiera szczegółowy wywiad. W pierwszej kolejności wykonywane jest badanie EEG i pobierana jest krew na badania, a następnie przeprowadzane jest badanie neurologiczne przez lekarza specjalistę. Oprócz konsultacji pacjenci są wstępnie kwalifikowani do dalszych działań diagnostycznych. Określają one, czy mamy rzeczywiście do czynienia z padaczką, jakiego jest ona typu i  jeśli to konieczne, czy operacja jest możliwa i wskazana. W tym celu ustalane  są dalsze niezbędne konsultacje w poradni lub przyjęcie na oddział szpitalny. Ponadto przychodnia jest dostępna w celu prowadzenia leczenia farmakologicznego i stymulacji oraz opieki przed, w trakcie i po operacji. Jesteśmy dostępni, aby doradzać naszym pacjentom i ich krewnym we wszystkich kwestiach dotyczących życia codziennego z padaczką

Konsultacje dzieci z padaczką odbywają  się w pokojach kliniki pediatrycznej z opcją korzystania ze Społecznego Centrum Pediatrycznego, co pozwala połączyć korzyści płynące z  udogodnień kliniki pediatrycznej i Centrum Leczenia Padaczki.

Pacjenci Centrum Leczenia Padaczki mogą również kontaktować się z nami dwa razy w tygodniu telefonicznie i codziennie przez e-mail. Informacje na ten temat można znaleźć w części Kontakt.

W Oddziale Wartenberg  (Wartenberg Station) na drugim piętrze Neurocenter zapewniamy dostęp do szpitalnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci i dorosłych z padaczką i chorobami współistniejącymi. Ponadto w ścisłej współpracy z zespołem neurochirurgicznym świadczona jest opieka okołooperacyjna.

W szczególności oferujemy:

 • Diagnostykę różnicową w celu wyjaśnienia, czy występuje padaczka
 • Ocenę przedoperacyjną w celu ustalenia, czy leczenie chirurgiczne jest odpowiednim rozwiązaniem
 • Monitorowanie skuteczności leczenia padaczki
 • Kompleksowe leczenie w interdyscyplinarnym zespole, w skład którego wchodzą lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, dietetycy, terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci

W przypadku pacjentów niepełnosprawnych i dzieci, obecność opiekuna jest również możliwa,  w zależności od możliwości
Specjalne aspekty monitorowania wideo EEG

Co to jest monitorowanie wideo EEG i do czego służy?
Monitorowanie wideo-EEG (V-EEG) oznacza jednoczesną rejestracje EEG („fal mózgowych”) i nagranie wideo. Badanie to może wyjaśnić, czy niejasne incydenty utraty przytomności to napady padaczkowe czy konsekwencje innych zaburzeń. W przypadku napadów padaczkowych, V-EEG może dostarczyć dodatkowych informacji na temat obszaru mózgu z którego pochodzą napady. Ta informacja jest niezbędna, jeśli rozważa się operacyjne leczenie padaczki.

Jak przebiega badanie V-EEG?

 • Na początku badania, elektrody przykleja się do skóry głowy za pomocą kleju medycznego (Collodium). Później usuwa się je za pomocą acetonu. Liczba elektrod zależy od problemu diagnostycznego i jest ustalana przez lekarza przed badaniem.
 • Po podłączeniu elektrod należy pozostać w łóżku lub w pobliżu łóżka przez cały czas nagrywania, aby znajdować się w zasięgu kamery wideo. Tylko wtedy wszystkie napady mogą zostać zarejestrowane i dokładnie przeanalizowane. Można jednak skorzystać z  łazienki i przebrać się. Aby uchronić Cię przed wypadnięciem z łóżka, prosimy o pozostawienie wyściełanych poręczy łóżka w górze.
 • W większości przypadków, na czas trwania V-EEG dawki leków przeciwpadaczkowych są zmniejszane lub  leki są nawet całkowicie odstawiane. Niektórych pacjentów prosimy również o zastosowanie tak zwanej deprywacji snu (skrócenie snu do 4 godzin), w celu wywołania napadów.

Jak długo trwa takie badanie i co mogę robić w tym czasie?

 • Badanie trwa co najmniej 48 godzin, do maksymalnie 2 - 3 tygodni. Dokładna długość badania zależy od konkretnego problemu diagnostycznego i jest ustalana przez lekarzy na początku pobytu w szpitalu. Można ją jednak dostosować w zależności od wyników monitorowania.
 • Podczas badania można oglądać telewizję, słuchać radia, czytać, pracować z komputerem lub bez niego, przeglądać strony internetowe (dostępna sieć WLAN). Możesz używać własnego telefonu komórkowego lub laptopa, ale tylko na zasilaniu bateryjnym. Proszę przynieść urządzenia o dobrej pojemności baterii lub na przykład power bank. Nie można używać urządzeń elektrycznych w czasie gdy są ładowane w gniazdku elektrycznym.
 • Odwiedziny są możliwe codziennie o stałej porze.

Czy podczas tego badania występują jakieś zagrożenia i niebezpieczeństwa?

V-EEG z elektrodami powierzchniowymi jest nieinwazyjnym badaniem z ciągłym nadzorem doświadczonego personelu centrum. Jednak wiążą się z nim następujące zagrożenia:

 • Występowanie tak zwanych napadów „dużych” lub „grand mal” może prowadzić do bólu mięśni, a także urazów, takich jak przygryzienie języka, a bardzo rzadko do zwichnięcia barku lub złamań trzonów kręgów.
 • Nawet jeśli napady występują tylko przy zmniejszeniu dawki leku, nie wolno prowadzić pojazdu przez co najmniej 3 kolejne miesiące.
 • Kiedy po raz pierwszy zdiagnozowana zostanie padaczka, nie możesz mieć napadów przez co najmniej 1 rok  (w Polsce - 2 lata), zanim będziesz mógł ponownie prowadzić samochód. W przypadku ciężarówek, taksówek i autobusów odpowiednie okresy są znacznie dłuższe.
 • Po zakończeniu badania należy ponownie wprowadzić leki, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed napadami; proszę zarezerwować sobie na to dodatkowy czas. Istnieje niewielkie ryzyko, że skuteczność leku nie będzie identyczna jak przed zmniejszeniem jego dawki.


Jakie ograniczenia muszę jeszcze wziąć pod uwagę?

 • Podczas badania musisz pozostać w pokoju monitorowania; w tym czasie nie wolno palić papierosów, pić alkoholu ani stosować narkotyków. E-papierosy są również zabronione. Możemy zoferować Ci plaster nikotynowy, aby zapobiec obniżeniu stężenia nikotyny.
 • Guma do żucia jest niedozwolona ze względów bezpieczeństwa, oraz z powodu zakłóceń w zapisie EEG (artefakty mięśniowe).
 • Powinieneś być przygotowany na przedłużenie badania na prośbę lekarzy, jeśli nie wystąpią napady lub ich liczba będzie niewystarczająca, aby osiągnąć cel diagnostyczny.
 • Zarezerwuj również czas potrzebny do ponownego wprowadzenia leków przeciwdrgawkowych po V-EEG, ponieważ będziesz potrzebować skutecznej ochrony przed napadami po wypisie z oddziału.
 • W czasie monitorowania możesz korzystać z toalety i łazienki, ale nie bierz prysznica.
 • Jeśli podejrzewa się, że przyczyna padaczki jest umiejscowiona w płacie skroniowym, powierzchniowe elektrody na głowie są często zbyt daleko, aby uzyskać odpowiedni wynik badania. W takim przypadku zalecamy użycie igły do ​​wprowadzenia cienkiej elektrody przewodowej („elektrody sfenoidalnej”) przed szczęką. Wkładanie może powodować krótkotrwały ból i ewentualnie uczucie dyskomfortu podczas żucia przez kilka dni.
 • Podczas hospitalizacji możesz również być świadkiem napadów drgawkowych innych pacjentów
 • Podczas pobytu może być konieczna zmiana sali. Personel pielęgniarski chętnie Ci w tym pomoże.

 

Ważne jest dobre przygotowanie - dlatego potrzebujemy Twojej pomocy!

 • Proszę zabrać ze sobą wygodną odzież z szerokim wycięciem na głowę.
 • Musimy wiedzieć, jeśli masz wszczepiony: stymulator serca, kardiowerter-defibrylator (ICD), stymulator nerwu błędnego, głęboki stymulator mózgu lub jeśli posiadasz aparat ortodontyczny, protezę (na przykład stawu biodrowego), lub miedzianą spiralę antykoncepcyjną. Przynieś ze sobą kartę identyfikacyjną implantu. Jeśli informacje te nie zostały wyjaśnione podczas konsultacji w poradni, daj nam znać, przed przyjęciem do oddziału.
 • Prosimy o poinformowanie nas, jeśli przysługuje Ci opieka prawna.
 • Jeśli nie masz napadów lub znacząco mniej napadów niż zwykle w okresie kilku tygodni przed planowanym przyjeciem, poinformuj nas o tym przed planowaną hospitalizacją (telefon: +49 761 270-53790).
 • U większości pacjentów wykonujemy również badania neuropsychologiczne. Niezbędna jest do tego dobra znajomość języka niemieckiego. W przeciwnym razie potrzebujemy profesjonalnego tłumacza w Twoim języku ojczystym. Prosimy o wcześniejsze zwrócenie na to uwagi.

 

Zakład Diagnostyki Padaczki Przedoperacyjnej

Dyrektor medyczny:
Prof. Dr. Schulze-Bonhage

Breisacher Str. 64
D-79106 Freiburg

Telefon: 0761 270 53660
Telefax: 0761 270 50030
epilepsiezentrum@uniklinik-freiburg.de